Payments

The conference fee is 20 € / 90 PLN.
Payments shall be made no later than September 18.

Payment title:
OLMUN Conference fee [delegate name / school name*]
* for combined transactions

Recipient name:
Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie
(RR II LO Olsztyn)

Address:
ul. K.R. Małłków 3, 10-113 Olsztyn

Bank account № (update):
PL 35 1540 1072 2107 9147 5020 0001

Advertisements